Adler

Adler / Jan Křehota / 61 let

Ženatý

Budoucnost naše je mlčící zem, ať chce to člověk či ne. Jen z Boží ruky je každý náš den: s tou pravdou vystačíme. PF 2018

Napsat komentář »

Nic ve světě není účelem samo o sobě-včetně církve, kněží, biskupů, papežů, Bible-nic!Jen v Bohu je vše završeno: všechno ostatní je jen prostředkem. Spasit nás může jen Bůh, nikoli církev. Říkám to ovšem s vědomím své velké lásky k církvi. Bůh zachraňuje, zatímco církev je nádherným darem od Boha, je dána, aby kázala slovo, které nás osvobodí. Jestliže ale kážeme "církev" a vyvyšujeme "církev", neznamená to nutně, že hlásáme Pána. Často kážeme sami sebe. PS: Už ve škole jsem opisoval. AHOJ.

Napsat komentář »

Kdo vysvětil na kněze patera Kubíčka?

Adler

Na kněze byl tajně vysvěcen biskupem Štěpánem Trochtou v Praze dne 7. února 1967

Zobrazit 1 komentář »

Náhled do Minutěnky. 23. ledna "Nalévají hořkosti,,

Napsat komentář »

Zdraví, štěstí a pokoj si dovoluji popřáti. Vám k svátku. Paní Ivo. Alias růžetrnitá.

Napsat komentář »

Existuje na signálech společenství osob s kardiostimulátorem?

Napsat komentář »

Základním kamenem, na němž Bůh staví své sebesdílení, nejsou ,,spasení" jednotlivci nebo přeinformovaní věřící, nebo dokonce osobní kariéry, jichž kdo dosáhl v církevních službách. Je jím putování a proces vzájemného propojování v manželstvích, rodinách, kmenech, národech, v lidech a církvích snažících se vstupovat do jeho lásky. (R. Rohr ) PS: Děkuji Ti Bože za dobrodružství s Tebou.

Napsat komentář »

Existuje obrázek Panny Marie jak sesílá blesky na isis?

Napsat komentář »

Sv. Patrik se modlí: " Kristus se mnou, Kristus přede mnou, za mnou, ve mně, pode mnou, nade mnou, po pravici, po levici, na přídi lodi, na zádi, se mnou se plaví.

Napsat komentář »
Napsat komentář »