Acepress

Acepress / Petra Nováková

KaterinaFicova

Díky za sdílení Peti :)

jk7

Prosit o duhu coby znamení je tak trochu jako připomínat, aby nezapomněl na smlouvu, pro kterou zřídil duhu coby mnemotechnickou pomůcku :-)

Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“ Dále Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva.

Zobrazit 2 komentáře »