Nejlépe se člověk naučí tím, když má něco naučit druhé. (Říkal jsem si dnes dopoledne při prvním rozhovoru s milými snoubenci...)